Společnost “AVE ECONOMIE real estate s.r.o.” byla založena v roce 2013 v Karlovarském kraji mateřskou společností “AVE ECONOMIE s.r.o.”, která vznikla v roce 2003.

Nezabýváme se standardní realitní činností. Pomáháme klientům naší kanceláře při koupi a prodeji nemovitostí. Jsme nápomocni klientům v jejich investičních záměrech a požadavcích.

NAŠE ODBORNOST

Dlouholetá praxe, ekonomické vzdělání a zkušenosti z řady oborů a činností nás staví do čela zpracovatelů účetních a dalších ekonomických služeb. Jazyková vybavenost nám umožňuje zajišťovat služby v rámci Evropské unie. Nabízíme zkušenosti s výběrem DPH v zemích EU. Neustálé vzdělávání se nás udržuje trvale informovanými a vzdělanými.

NADSTANDARDNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek. Správa plateb energií a režií. Roční vyúčtování spotřebovaných energií v bytech a domě. Zajištění technického servisu, úklidové služby, drobné údržbářské práce. Vyzvedávání pošty, zalévání květin, regulace vytápění v bytech.

+ KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Vedení kompletní účetní agendy, včetně vedení a zpracování mezd. Evidence zásob materiálu, zboží a zásob, evidence majetku, knihy jízd. Správa běžného účtu, vedení fakturace a pokladny, zpracování DPH, Přiznání daní z příjmů, daní z majetku, silniční daně, daně z nemovitostí, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou apod.

+ POMOC ŽIVNOSTNÍKŮM A OSVČ

Kompletní vedení daňové evidence, příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti, nebo z pronájmu nemovitého majetku podle § 9 ZDP. Vedení pohledávek a závazků, pokladny, evidence zásob materiálu, zboží a zásob. Evidence majetku, knihy jízd apod. Zpracování přiznání daně z příjmů, DPH, majetkových daní apod.

+ MZDY A PERSONALISTIKA

Toto je naše zkušenost, praxe i schopnost. Zpracování personální dokumentace, pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, evidence pracovní doby, evidence zakázek ve mzdě. Průvodce procesem nástupu, pracovní aktivity a ukončení pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele.

+ ZNALECKÉ POSUDKY

Znalecká činnost v oboru ekonomika – účetní a daňová evidence.
Jednatel společnosti je soudním znalcem v oboru EKONOMIKA – ÚČETNÍ A DAŇOVÁ EVIDNCE se zkušeností jak vedou, či nevedou účetnictví firmy a podnikatelé v České republice.

AML Systém vnitřních zásad